Horoskop na dnes


Podmienky používania

Používateľská zmluva

Poskytovanou službou je zobrazovanie horoskopov za účelom zábavy. Z ich obsahu nie je možné vyvodzovať žiadne právne následky. Zmluvnými stranami sú Používateľ a Prevádzkovateľ: Sӏоոеt, s.r.о., Nеzábսԁkоvá 6, 94501 Komárno.

Používateľ súhlasí so spracovaním údajov podľa stránky Ochrana súkromia a GDPR. Používateľ má právo využívať službu bezodplatne. Náklady prevádzkovateľa na vytvorenie a prevádzkovanie služby sú hradené z príjmov z reklamy.

Prevádzkovateľ nie je povinný zaistiť nepretržitú prevádzku služby a môže ju kedykoľvek ukončiť. Prevádzkovateľ má právo obmedziť Používateľovi prístup k službe pri neštandardnom správaní (napr. hromadné sťahovanie dát).

Prevádzkovateľ má právo na zmenu týchto podmienok používania.